Kryptowaluta-Pojęcie

Kryptowaluta to rozproszony system księgowy, bazujący na kryptografii, przechowujący informację o stanie  posiadania w umownych jednostkach.Stan posiadania związany jest z poszczególnymi węzłami systemu w taki sposób, aby kontrolę nad danym portfelem miał wyłącznie posiadacz odpowiadającego mu klucza prywatnego i niemożliwe było dwukrotne wydanie tej samej jednostki. Pojęcie kryptowaluta po raz pierwszy pojawiło się już pod koniec XX wieku. Miała ona stać się rozwiązaniem, które całkowicie zrewolucjonizuje świat współczesny i jego finansowe rynki. Została ona opisana przez Wei Dai-a jako pieniądz, który miał zostać oparty na kryptografii, która miała kontrolować tworzenie i transakcje w danej walucie. Krypotgrafia miała więc w pewnym sensie zastąpić centralne autorytety, które póki co są emitentami pieniędzy.

Cały system oparty jest na tak zwanych portfelach, które są tworzonymi systemami , które dostęp mają umożliwiać jedynie właścicielowi klucza zabezpieczającego.Zaawansowane metody matematyczne i kryptograficzne uniemożliwiają podwójne wydanie kryptowaluty, jej podrobienie lub kradzież. Tak zbudowane kryptowaluty mają przede wszystkim na celu uniemożliwienie jakiegokolwiek manipulowania związanego z dodrukiem, którego mogą dokonywać jednostki scentralizowane przy tradycyjnych walutach.Poprzez własny sprzęt komputerowy można prowadzić tak zwane wykopywanie poszczególnych jednostek. Jednocześnie zauważmy, że dzięki temu każdy może być posiadaczem kryptowaluty w sposób anonimowy. Dzięki temu jednak możliwe jest legalne tworzenie kolejnych systemów na podstawie specjalnych algorytmów.

Jak powstaje kryptowaluta?

Kryptowaluta powstaje w tak zwanym procesie wydobywania, który możliwy jest dzięki wykorzystaniu posiadanego sprzętu komputerowego. Oczywiście niezbędny jest specjalny do tego program oraz podłączenie do sieci danej kryptowaluty. Proces wydobywania jest zależny od mocy obliczeniowej sprzętu komputerowego a złożoność tego procesu określona jest w algorytmach tworzenia danej kryptowaluty. Wydobyte i posiadane jednostki kryptowalut najczęściej przechowywane są w elektronicznym portfelu (pliku) na komputerze lokalnym lub na zewnętrznych serwisach specjalizujących się w właśnie w przechowywaniu i zarządzaniu portfelami z krypto walutami.

Kryptowaluta jest pierwszym wynalazkiem w systemie finansowym, który został opracowany poza instytucjami finansowymi, nawet bez współpracy z nimi. Jest nowatorski, prosty i nie wykorzystuje istniejących systemów finansowych. Co więcej, stanowi zagrożenie dla status quo systemu finansowego.

W tej chwili na rynku funkcjonuje kilkadziesiąt różnych kryptowalut. Wśród nich najpopularniejszą jest oczywiście bitcoin, który podbił rynek nieco ponad 3 lata temu. Zasadniczym założeniem kryptowaluty jest możliwość normalnej wymiany takiej jak przy tradycyjnych walutach. W środowisku, gdzie konkretna waluta jest akceptowana możliwe jest kupowanie przy jej pomocy dóbr materialnych. Od jakiegoś czasu kryptowaluty stają się również sposobem na zarabianie na specjalnych giełdach, gdzie prowadzony jest handel takimi walutami.

Kryptowaluty to waluty elektroniczne całkowicie wolne od kontroli polityków,  krajowych czy międzynarodowych instytucji finansowych, których obrót nie jest w żaden sposób kontrolowany, a podlega jedynie silnemu systemowi elektronicznych, zautomatyzowanych zabezpieczeń.Biorąc pod uwagę powyższe, okazuje się, że misja kryptowaluty sprowadza się tak naprawdę do jednego słowa, które brzmi „wolność”