Kontakt

Koordynator projektu:

Tomasz Wąs

tel. +44 7538222557

e-mail: info@tomasz-was.pl