E-Portfel

Czym jest portfel elektroniczny?

Portfel elektroniczny (zwany też m.in. e-walletem, e-portmonetką, portfelem cyfrowym czy e-portfelem) jest dokładnie tym, co sugeruje nam nazwa: cyfrowym odpowiednikiem portfela trzymanego w kieszeni. Z technicznego punktu widzenia to konto założone w zewnętrznym przedsiębiorstwie zajmującym się płatnościami online, umożliwiające przeprowadzanie transakcji bezgotówkowych w czasie rzeczywistym.

Ponieważ jest to „portfel”, za jego pomocą możemy wykonywać takie czynności jak:

  • wpłata i wypłata środków (odpowiednik fizycznego wkładania i wyciągania pieniędzy),
  • przesyłanie środków między e-portfelami (odpowiednik fizycznego przekazywania pieniędzy między osobami lub przekładania ich z jednego portfela do drugiego),
  • podpinanie kart płatniczych (odpowiednik fizycznego trzymania karty w portfelu).

W praktyce otrzymujemy więc coś pomiędzy pośrednictwem płatności a rachunkiem bankowym. Z jednej strony możemy relatywnie swobodnie wpłacać i wypłacać gotówkę (choć tylko kanałami elektronicznymi: za pomocą przelewu lub karty), z drugiej – wszystkie metody płatności mamy zapisane w jednym miejscu; odpada więc problem m.in. z koniecznością wpisywania numeru CVV/CVC przy każdorazowym korzystaniu z podpiętej do konta karty.

Anonimowość, ale nie do końca

Przy płatnościach za pośrednictwem e-portmonetki posługujemy się adresem e-mail, który służy jako odpowiednik numeru rachunku bankowego. Ważne jest przy tym, że – o ile druga strona transakcji nie zdecyduje inaczej – nie poznamy tożsamości odbiorcy lub nadawcy (zamiast imienia i nazwiska lub nazwy firmy na wyciągu pojawi się wyłącznie adres e-mail lub numer ID klienta). Takie rozwiązanie zapewnia więc anonimowość transakcji.

Dostawca usługi wymaga jednak weryfikacji zarówno naszych danych, jak i metod płatności, co wiąże się m.in. z przesłaniem skanu obu stron dokumentu tożsamości (np. paszportu lub dowodu osobistego) lub obciążeniem naszej karty losową, drobną kwotą podlegającą zwrotowi, której wartość należy wpisać w polu do weryfikacji metody płatności.

Możliwe jest korzystanie z e-portfela nawet bez tej weryfikacji, musimy jednak liczyć się z pewnymi ograniczeniami, np. nałożonym limitem płatności.

Dlaczego warto korzystać z portfeli elektronicznych?

Niewątpliwie jedną z głównych zalet elektronicznego portfela jest możliwość taniego przesyłania gotówki w czasie rzeczywistym. Co ważniejsze, metoda ta sprawdza się przy zakupach w Internecie, ponieważ środki natychmiast docierają na konto sprzedawcy, a my nie ponosimy z tego tytułu żadnych kosztów. W przeciwieństwie do płatności typu pay-by-link nie musimy też logować się do systemu bankowości elektronicznej i potwierdzać transakcji kodami jednorazowymi. Wystarczy wpisać e-mail, hasło i wybrać odpowiednią metodę płatności. Jest to więc nie tylko szybkie i tanie, ale także wygodne.

Sporo osób zwraca też uwagę na aspekt anonimowości: w zasadzie jedyna dana, jaką udostępniamy przy transakcji, to adres e-mail. E-portfel może więc być dobrym rozwiązaniem dla osób, które szczególnie mocno troszczą się o swoją prywatność.

Choć e-portfel prowadzony jest w konkretnej walucie (którą mogą być np. złotówki), płatności walutowe przeliczane są na bieżąco po kursach zbliżonych do tych oferowanych w banku. Do tego e-wallet jest usługą stosowaną na całym świecie: swoim zasięgiem obejmuje ponad 200 krajów i ponad 40 walut, w tym oczywiście Polskę i złotówki.

Trzeba jednak pamiętać, że nasze konto Skrill czy PayPal nie podlega Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu. Teoretycznie istnieje więc szansa, że usługodawca upadnie, a my stracimy swoje środki. Duże firmy oferujące cyfrowe portfele mają jednak licencję na prowadzenie działalności na terenie Unii Europejskiej, a więc nie powierzamy naszych pieniędzy „byle komu”.

Niektórych odstraszać może także konieczność przesłania dokumentów do pośrednika w celu weryfikacji naszej tożsamości. Jest to jednak zabezpieczenie przed zakładaniem fałszywych kont, które mogłyby posłużyć do prania brudnych pieniędzy czy oszustw finansowych.

Jeżeli jednak często dokonujemy zakupów na zagranicznych platformach (np. eBay, Steam, Netflix), korzystanie z cyfrowej portmonetki może okazać się znacznie efektywniejsze niż opłacanie zakupów kartą lub przelewem.